W A T   D O E T   E E N   M O N D H Y G I Ë N I S T ?

De mondhygiënist richt zich primair op de preventie van gaatjes (cariës) in tanden en kiezen en op het voorkomen van tandvleesaandoeningen.

 

D E   M O N D H Y G I Ë N I S T :

• brengt de mondsituatie in kaart, screent op tandheelkundige afwijkingen en stelt een passend behandelplan op;

• geeft uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en

 afwijkend mondgedrag (zoals duimen) op het gebit;

• geeft voorlichting en instructies over gebitsverzorging, zoals het gebruik van tandenstokers, ragers en mondspoelmiddelen;

• verwijdert plaque, tandsteen en aanslag en maakt worteloppervlakken glad, zo nodig met behulp van verdoving;

• brengt gebitsbeschermende middelen aan, zoals fluoride;

• bepaalt samen met de patiënt hoe zij hun hele leven lang een gezonde, schone mond kunnen hebben en houden!

 

W A A R O M ?
Een leven lang een gezonde, schone mond. Wie wil dat niet? Door goed te poetsen en tussen de tanden en kiezen te reinigen, kunt u uw mondgezondheid zelf positief beïnvloeden. Maar de mondhygiënist, als specialist op het gebied van preventieve mondzorg, kan een extra belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van uw mondgezondheid (gebit, tandvlees en mondhygiëne)! 
 
M O N D Z O R G   E N   H A R T - E N   V A A T Z I E K T E N

R E G E L M A T I G   O N D E R H O U D
Ieder gebit kan te maken krijgen met tandsteen of aanslag. Ook gevoelige tandhalzen en teruggetrokken of bloedend (ontstoken) tandvlees zijn veelvoorkomende ongemakken. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het verstandig om al vanaf jonge leeftijd regelmatig een mondhygiënist te bezoeken. Iedereen kan rechtstreeks bij de mondhygiënist terecht. Ook als u last heeft van een slechte adem, kan de mondhygiënist uitkomst bieden. Deze 'aandoeningen' betekenen lang niet altijd dat er sprake is van een slecht gebit. Maar het is wel belangrijk dat de mondhygiënist ze behandelt om erger te voorkomen. Of liever nog, dat u samen met de mondhygiënist de aandoeningen voor bent met regelmatig onderhoud. Preventieve mondzorg dus. 

A D V I E S
Soms kan een bepaalde aandoening of ziekte de kwaliteit van het gebit en tandvlees beïnvloeden, of andersom. Denk bijvoorbeeld aan diabetes, of hart- of vaatziekten. Ook bij zwangerschap is regelmatig bezoek aan de mondhygiënist zeer aan te raden.

R E C H T S T R E E K S   T O E G A N K E L I J K
Sinds 1 mei 2006 heeft u als patiënt geen verwijzing meer nodig voor een bezoek aan de mondhygiënist. U kunt zonder doorverwijzing, rechtstreeks bij de mondhygiënist terecht. Natuurlijk blijft het mogelijk dat een patiënt van de tandarts het advies krijgt om een mondhygiënist te bezoeken.