O V E R   M I J Z E L F

Ik heb de opleiding tot mondhygiënist gevolgd in Nijmegen waar ik in 1983 ben afgestudeerd. De eerste jaren na mijn afstuderen heb ik in een algemene praktijk gewerkt. Hierna was ik werkzaam in het ziekenhuis bij de afdeling kaakchirurgie. Sinds 2004 werk ik als een vrijgevestigde mondhygiënist in Geleen.

I N S C H R I J V I N G E N   E N   L I D M A A T S C H A P P E N

NVM
KRM
NVvP
ICO
 
Nederlandse vereniging van Mondhygiënisten
Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
Lid van een intercollegiale toetsinggroep Zuid-Limburg

 
Afbeelding invoegen           Afbeelding invoegen