V E I L I G H E I D

M E D I S C H E   A N A M N E S E

 

Om zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het voor de mondhygiënist noodzakelijk om op de hoogte te zijn van uw algehele gezondheid en eventueel medicijn gebruik. U krijgt tijdens de intake, bij de eerste afspraak, een gezondheidsvragenlijst voorgelegd. Aan de hand hiervan wordt nagegaan of er medische bijzonderheden zijn die invloed kunnen hebben, en kan uw mondhygiënist hiermee rekening houden bij de behandelingen. Voorafgaande aan iedere volgende behandelingen zal aan u gevraagd worden of er nog veranderingen in uw gezondheid of medicijngebruik zijn.

 

H Y G I Ë N E

 

Om een goede hygiëne te kunnen garanderen, werk ik volgens de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Ook maak ik gebruik van speciaal voor deze praktijk gemaakte hygiëne-protocollen. De apparatuur wordt regelmatig gecontroleerd en onderhouden. De autoclaaf voldoet aan de meest recente eisen, en de werking ervan wordt dagelijks getest door het laten meelopen van een Helix-test.